Pop, Music & Film

Nhạc trưởng Gen Z Dustin Tiêu - tiềm năng của một nghệ sĩ

“Người nhạc trưởng sẽ là một triết gia nghiên cứu về các triết lý của tác giả, nghiên cứu về lịch sử của nốt nhạc mà người viết ra sản phẩm đó muốn truyền tải. Họ sẽ tạo nên một bức tranh cho câu chuyện của người nhạc sĩ theo cái tôi của chính mình và dẫn dắt cho nhạc công truyền tải đến công chúng.” - Dustin Tiêu chia sẻ. 

glove music musician performer person singing adult male man group performance

Recommended posts for you