Pop, Music & Film

Nomadland: Lối sống “ngắn hạn" hay một ngã rẽ tự do?

Đẹp và ám ảnh. “Nomadland" là sự phản biện cho định nghĩa về lối sống chuẩn mực, ở đó có những số phận và những sự lựa chọn khác nhau.
person human clothing apparel transportation vehicle

Tags

Recommended posts for you