Pop, Music & Film

Nụ hôn của đêm giao thừa: từ Hollywood đến những kẻ nổi loạn

Khoảnh khắc chuyển giao năm mới, có người đếm ngược để mong nhanh nhanh chóng chóng tống khứ năm cũ, có người đếm ngược chỉ để có một nụ hôn cả năm một lần.

person human crowd hair audience

Tags

Recommended posts for you