Pop, Music & Film

Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Lan Hương và lần song ca đầu tiên

Đêm diễn The Show Vietnam với chủ đề “Những Ngày Xưa Ấy” đã diễn ra thành công với giọng ca chính Phan Mạnh Quỳnh và nữ nghệ sĩ khách mời Bùi Lan Hương.

person human musician musical instrument music band crowd interior design indoors stage

Recommended posts for you