Pop, Music & Film

Pharrell Williams: Đơn giản và Hạnh phúc

Trong 20 năm “đế chế” nhạc pop của Max Martin, Pharrell cũng chính là người đứng sau thành công của nhiều hit lớn. Điều gì khiến cho các sản phẩm này luôn trở thành hit?

lighting solo performance person performer concert microphone t-shirt urban baseball cap face

Recommended posts for you