Pop, Music & Film

Họa sĩ Jaime H. Jasso: "BTC Rap Việt chưa từng liên hệ để mua bản quyền"

Sau thành công đầy tiếng vang của mùa 1, Rap Việt mùa 2 đã quay trở lại, nhưng bên cạnh đánh giá về tính hấp dẫn sụt giảm, chương trình cũng đang đối mặt với hàng loạt nghi án đạo nhái.
person human advertisement poster flyer paper brochure

Tags

Recommended posts for you