Pop, Music & Film

SOOBIN: “Nguồn cảm hứng của tôi hiện tại vẫn đến từ tình yêu"

Nhiều người đến với nghệ thuật như một cái duyên, nhưng với Soobin, âm nhạc là cuộc sống và đức tin.
dance pose leisure activities person human

Tags

Recommended posts for you