Pop, Music & Film

#SpotifyWrapped: Vũ ít nghe nhạc của chính mình, Khánh Linh là "fan Ghibli chính hiệu"

Cuối năm là thời điểm người ta muốn nhìn lại những gì đã qua trong cả một năm dài. Với âm nhạc, điều này cũng không ngoại lệ. Spotify Wrapped đã đáp ứng tâm lý đó với bản thống kê không thể hoàn hảo hơn về “bản đồ” âm nhạc của người dùng, bao gồm cả “vibe” nhạc yêu thích của họ đi kèm màu sắc tương ứng. 

person human glasses accessories accessory poster advertisement

Recommended posts for you