Pop, Music & Film

"Strange Way of Life": Saint Laurent lần đầu ra mắt phim và trình chiếu tại Cannes

Do Pedro Almodóvar làm đạo diễn, "Strange Way of Life" đánh dấu bước đi đầu tiên của thương hiệu xa xỉ hơn 60 năm tuổi Saint Laurent ở vai trò sản xuất phim. 

restaurant food court linen person adult male man table dining table cafeteria

Recommended posts for you