Pop, Music & Film

Tầm nhìn mới của màn ảnh Việt nhìn từ 2023: Có gì để hy vọng?

Nếu Pháp có “Làn sóng mới”, Trung hoa đại lục có “Thế hệ đạo diễn”, Hollywood có “Golden Age”, Hồng Kông có “Thập niên 80s”... đại diện cho kỷ nguyên tạo nên cuộc cách mạng thì điện ảnh Việt có đang thật sự chuyển mình thông qua những thành công xen lẫn thất bại của 2022?

people person woman adult female blazer groupshot man male suit

Recommended posts for you