Pop, Music & Film

“An thần” của Vũ Đinh Trọng Thắng và Low G: “Ai rồi cũng phải hiphop thôi!”

Sự kết hợp giữa Vũ Đinh Trọng Thắng (ban nhạc Ngọt) và rapper LowG trong bài hát mới nhất - “An thần" đã chứng minh rằng, “Ai rồi cũng phải ‘hiphop' thôi!”. 
clothing apparel person human face sleeve

Tags

Recommended posts for you