Pop, Music & Film

Thấy gì từ 6 năm kiện tụng dai dẳng của Ed Sheeran?

Sau 6 năm kiên trì theo đuổi vụ kiện vi phạm tác quyền, Ed Sheeran cũng đã được minh oan và lấy lại sự trong sạch. Anh liên tiếp chứng minh được các bản hit “Thinking Out Loud”, “The Photograph”, “Shape Of You” đều là sức sáng tạo và thành quả lao động của mình.

blonde person head face adult male man beard suit tie

Tags

Related Articles

Recommended posts for you