Pop, Music & Film

Tiềm năng nhạc Việt 2023: Tìm về nguồn cội hay giao thoa quốc tế?

Đầu năm 2023, hàng loạt ca sĩ đánh dấu sự trở lại bằng những sản phẩm âm nhạc được đầu tư mạnh. Có người chọn kết hợp truyền thống – hiện đại để khai thác các chất liệu dân gian đương đại. Nhưng cũng có người muốn thay đổi, đem các giai điệu âm nhạc thế giới về Việt Nam.

dancing leisure activities person head face adult female woman

Recommended posts for you