Pop, Music & Film

Khởi động TikTok Film Festival 2022: Câu chuyện gia đình trong khung hình dọc

TikTok Film Festival 2022 hứa hẹn là bệ phóng cho các nhà làm phim trẻ tiềm năng, đồng thời cổ vũ, tạo cộng đồng cho các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok. Tiếp nối thành công từ cuộc thi năm 2021, TikTok Film Festival 2022 mang chủ đề quen thuộc mà độc đáo: "Xoay dọc khung hình, tim mình nói 'Được'".

interior design indoors stage person human screen electronics

Recommended posts for you