Pop, Music & Film

Từ khi nào âm nhạc tự do thể hiện “quan điểm giới"?

Đã xa rồi cái thời hát về tình yêu đồng giới như một thứ tình cảm nhất thời, bộc phát như cách Katy Perry thể hiện trong “I kissed a girl" hơn 10 năm trước. Hãy hát về tình yêu đồng giới bằng câu chuyện đa dạng, văn minh “như cách mà tình cảm dị tính được thể hiện." - Troye Sivan.
clothing apparel person human robe fashion gown wedding

Tags

Recommended posts for you