Pop, Music & Film

Vừa ra mắt, album "Renaissance" của Beyoncé đã lập kỷ lục mới trên Spotify

Album mới nhất của Beyoncé - "Renaissance" vừa phát hành vào tuần trước đã nhanh chóng gặt được nhiều thành công, lập kỷ lục xứng đáng!

clothing person night life costume furniture dress evening dress fashion gown robe

Recommended posts for you