Pop, Music & Film

WOMEN OF OUR TIME 2023: "Hết sức thật lòng", cùng Vũ Thanh Vân

Vũ Thanh Vân có thể trái với tưởng tượng của nhiều người về một nữ nghệ sĩ. “Vân chẳng phải người mộng mơ lắm đâu!” - cô nói. 

dress evening dress formal wear fashion adult female person woman gown advertisement

Recommended posts for you