Runway

Alexander McQueen Xuân Hè 2023: Vẻ đẹp nằm trong đôi mắt

Siêu thực và nhiều màu sắc, "đối mặt với sự sống, cái chết, sự hủy diệt và vẻ đẹp. Tất cả đều có trong thế giới của McQueen."

person human clothing female suit coat overcoat woman blazer jacket

Recommended posts for you