Runway

BACH MAI SS23: Có thể thấy gì sau cấu trúc và phom dáng?

Ở bộ sưu tập mùa này, người ta thấy ở Bach Mai đang dần bước qua khỏi những “lần đầu tiên” và sự thử nghiệm. Không chỉ chú trọng vào kiểu dáng và kỹ thuật, mà còn vượt lên cùng yếu tố nghệ thuật. NTK Bach Mai đang hoàn thiện tầm nhìn và giúp mọi người làm quen với các giá trị thương hiệu.

clothing apparel evening dress gown fashion robe person female wedding gown wedding

Recommended posts for you