Runway

Bottega Veneta Xuân Hè 2023: Tiếp nối hành trình di sản

Giữa bối cảnh được sáng tạo bởi kiến trúc sư Gaetano Pesce, các thiết kế mới nhất của Matthieu Blazy tiếp tục kể câu chuyện về tinh hoa thủ công dựa trên nền tảng được thiết lập từ bộ sưu tập trước theo một lộ trình rõ ràng, cùng với dàn mẫu đa thế hệ. 

clothing apparel person human female sleeve woman hair

Recommended posts for you