Runway

Boss Thu Đông 2022: "Soft Power" và màn tái định nghĩa "Power Suit"

Be Your Own BOSS được khai thác mạnh mẽ trong BST Thu Đông 2022 với các ý tưởng về trang phục mang vẻ đẹp uy quyền, phát triển từ di sản mang tinh thần thể thao của thương hiệu.

person human stage clothing apparel overcoat coat suit

Recommended posts for you