Runway

CHANEL Cruise 2024: Thả tâm trí vào chuyến viễn du đậm chất Hollywood

Đến với mùa của những tâm hồn dịch chuyển, thương hiệu xa xỉ Pháp đã tôn vinh lịch sử của mình cùng với dòng chảy điện ảnh Hollywood cho bộ sưu tập Cruise 2024. Những sáng tạo của Virginie Viard đã mang đậm chất điện ảnh giữa phim trường Hollywood.

fashion adult female person woman clothing shorts

Recommended posts for you