Runway

Dior Xuân Hè 2022: Sân khấu thời trang của Maria Chiuri

Khi những người mẫu xếp hàng ở hậu trường để chuẩn bị bước lên bàn board game đầy màu sắc của những năm 1960s, Chiuri đã bày tỏ cảm nghĩ của mình khi đưa thời trang trở lại với sân khấu một lần nữa sau gần hai năm gián đoạn: “Thật khó để dừng chân hai năm mà không mảy may suy nghĩ về điều đó, rằng tại sao tôi đang làm công việc mình đang làm? Tại sao mọi người lại quan tâm đến thời trang?”
coat clothing apparel person human sleeve shoe footwear runway long sleeve

Tags

Recommended posts for you