Runway

Iris van Herpen Couture Xuân 2021 - Sự sống trong lăng kính mới

Với Iris Van Herpen, khoa học và thời trang chưa bao giờ tách rời nhau, hay nói cách khác, cô là một nhà khoa học mang những tìm tòi và khám phá mới của mình vào thời trang. Bộ sưu tập haute couture mới nhất cũng mang cảm hứng đó, với tên gọi “Roots of Rebith” (Tạm dịch: Nguồn gốc tái sinh).
person human clothing apparel

Tags

Recommended posts for you