Art & Design

10 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt nổi bật nhất năm 2021

Sau một năm 2020 bất thường của lịch sử nhân loại, các nghệ sĩ đã sẵn sàng trở lại guồng quay nghệ thuật khi thế giới bắt đầu “bình thường mới”.