Runway

Jaquemus Xuân Hè 2023: Cơn bão rơm "Raphia" đổ bộ

Gắn liền với be, trắng và xanh ở những BST trước đó, có lẽ đã đến lúc gam màu nóng cùng một chút điểm nhấn phóng đại quay trở lại sàn diễn Jacquemus.

shoe high heel person woman adult female fashion sandal coat shorts

Recommended posts for you