Runway

Louis Vuitton Thu Đông 2021: Xưa cũ là vàng

Mở đầu video ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2021, Giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquière đã gửi lời cảm ơn đến những người đã hợp tác cùng anh cho show diễn đặc biệt này.
clothing apparel sleeve person human long sleeve female

Tags

Recommended posts for you