Runway

Off-White Thu Đông 2023: Lunar Delivery - Danh tính cá nhân và DNA của một thương hiệu

Một tủ quần áo dành riêng cho sự sống trên Mặt trăng sẽ như thế nào? Đó chắc chắn là công việc dành riêng cho Ibrahim Kamara mùa mốt này bởi NTK người Sierra Leone đã "giao" đến cho chúng ta một Off-white Thu Đông lấp đầy mảnh ghép của công nghệ.

accessories sunglasses blazer coat photography face head portrait smile suit

Recommended posts for you