Style

[Our Voice] Cán cân thời trang xoay chiều, "kẻ thích nghi" có phải là người chiến thắng?

Với Tuần lễ thời trang Milan vừa đi qua, ngoài những bộ sưu tập ấn tượng, có lẽ đa số chúng ta sẽ nhớ đến mâu thuẫn giữa những người có sức ảnh hưởng với biên tập viên, nhà phê bình thời trang Vanessa Friedman.

adult female person woman male man shoe hat glasses dress

Recommended posts for you