Runway

Peter Do Thu Đông 2023: "Quiet Luxury" hay nền tảng xa xỉ của một thương hiệu?

Peter Do đã cho mình một quãng nghỉ để lấy lại nguồn năng lượng và dành trọn sự sáng tạo để giới thiệu BST mới nhất. Đối với các tín đồ lâu năm, BST lần này là một mảnh ghép cần có. Nhưng đối với các khách hàng tiềm năng, Peter Do có thể sẽ phải mất một khoảng thời gian để gây ấn tượng.

clothing dress shoe formal wear high heel fashion evening dress long sleeve person coat

Recommended posts for you