Runway

Peter Do Xuân Hè 2023: Dòng chảy của thời gian

"Time" được Peter diễn tả: "Đối với những cá nhân làm thời trang, chúng ta dường như không có nhiều thời gian, bởi vì bản thân tôi cũng luôn chạy theo những gì hiện hữu ở tương lai mà không bao giờ nhìn lại hiện tại. Đây là lần đầu tiên tôi sống chậm lại và tận hưởng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống."

clothing sleeve dress person long sleeve female coat woman shoe evening dress

Related Articles

Recommended posts for you