Style

Peter Do Thu Đông 2022 Ready-To-Wear: Chiêm ngưỡng một Peter “ích kỷ” hơn

Nếu bạn đã theo dõi và ngưỡng mộ thương hiệu ngay từ những ngày đầu, trải nghiệm với BST mới “Foundation” sẽ rất thú vị. Tuy nhiên, nếu là tín đồ thời trang nói chung, “Foundation” có lẽ sẽ không để lại ấn tượng đặc biệt. Ở những sáng tạo mới nhất, Peter Do đưa chúng ta đến với tư duy thiết kế cá nhân, những điều rất “nguyên sơ” chưa bị ảnh hưởng bởi trách nhiệm của một Giám đốc Sáng tạo.

face person human clothing apparel jacket coat

Tags

Recommended posts for you