Runway

PUMA của quá khứ, hiện tại và tương lai: "FUTROGRADE" tại Tuần lễ Thời trang New York

Với "Futrograde", Giám đốc Sáng tạo PUMA June Ambrose hướng đến mục tiêu "ạo ra một tác phẩm cổ điển hướng tới tương lai." Tại Tuần lễ Thời trang New York, bộ sưu tập không chỉ xuất hiện trên sàn diễn, mà còn được mặc trên người của các vận động viên và những người nổi tiếng, và có thể được mua ngay khi show diễn kết thúc. 

clothing apparel sleeve person human shoe footwear long sleeve female

Recommended posts for you