Runway

Valentino Xuân 2021 Couture: Tôn vinh chủ nghĩa hiện đại bằng kĩ thuật thủ công

Pierpaolo Piccioli thổi một luồng gió mới đầy tính hiện đại và giản lược vào Valentino Xuân 2021 Couture
person human female

Tags

Recommended posts for you