Runway

Versace FW24 RTW: Những ý tưởng đối lập có khiến thương hiệu mất đi sự cân bằng?

Donatella Versace đã mang đến một kẻ nổi loạn hơi hướng cổ điển, tuy nhiên, Versace đang trong quá trình chuyển giao quyền sở hữu, nên những ý tưởng tại đây có vẻ đã mất đi sự cân bằng vốn có.

Recommended posts for you