Style

10 năm qua, Sam Smith đã làm cuộc cách mạng thời trang như thế nào?

Từ đơn giản đến táo bạo, dưới đây là toàn bộ những dấu ấn lớn nhất trong phong cách của Sam Smith từ năm 2012 đến 2023.

nup_200373 select 2020's 2022-2023 episodic indoor late night season 48 air date 01212023 comedy new york ny dress clothing gown formal wear fashion person

Recommended posts for you