Style

8 điểm đến thời trang đáng chú ý các tín đồ không thể bỏ qua thời gian tới

Từ Dior ở Mumbai đến CHANEL ở Los Angeles, dưới đây là những điểm đến trong mơ sẽ được chọn làm nơi trình diễn thời trang sắp tới.

paris stage dancing person adult female woman shoe handbag high heel dress

Recommended posts for you