Style

Gucci là Alessandro Michele, nhưng Alessandro Michele sẽ rời bỏ Gucci?

Theo WWD, thông tin này sẽ được xác nhận trước khi Gucci trở lại Milan Men's Fashion Week vào tháng 1 tới.

milan face head person black hair beard woman adult female glasses accessories

Recommended posts for you