Style

Bộ ảnh: Lạc vào Vũ trụ Cảm xúc của MSI cùng Kaity Nguyễn

Có vẻ đẹp nào vượt khỏi sự nhận biết lý tính của chúng ta như vẻ đẹp của vũ trụ? Bí ẩn. Mênh mông. Không thể hiểu. Đợi chờ khám phá.

flower arrangement flower bouquet flower person woman adult female laptop ring necklace

Recommended posts for you