Style

Hấp dẫn, đầy dục tính, đó là BST nội y mới nhất đến từ Alexander Wang!

Liên tiếp mang đến những hình ảnh táo bạo, lần này, dòng sản phẩm “Bodywear” chứng minh đồ lót cơ bản hoàn toàn có thể mặc thay vai trò của quần áo thông thường. Và thậm chí đây sẽ là sự lựa chọn tối ưu của bạn trong mọi hoạt động, kể cả cắt cỏ và hút bụi.  

person human clothing apparel diaper working out sport exercise sports

Recommended posts for you