Style

Central Saint Martin Graduation Show 2023: Áp lực, nghẹt thở và đầy tham vọng

Sàn diễn của sinh viên mùa tốt nghiệp 2023 vừa qua đã đưa ra một khẩu hiệu thẳng thắn và trực diện: "hot and toxic”, “CSM made me skinny”, “fear the working class”, và “you can’t afford it”.

clothing costume person adult female woman accessories jewelry necklace face
Ảnh: Jamie-Maree Shipton

Recommended posts for you