Style

Giám đốc Sáng tạo Rhuigi Villaseñor chia tay Bally sau nhiệm kỳ ngắn ngủi

Nhà thiết kế tài năng này chỉ vừa thể hiện tiếng nói cá nhân với hai bộ sưu tập cho nhà mốt lịch sử từ Thụy Sĩ.

coat jacket face head person photography portrait adult male man

Recommended posts for you