Style

Vẻ đẹp thực thụ không nằm ở những đường cong

Vẻ đẹp không có một quy chuẩn nhất định, hoàn hảo chỉ là một cụm từ vô thực và cơ thể chúng ta không cần một đường cong hoàn hảo để cảm thấy đủ đầy. 

clothing apparel person human underwear lingerie female face

Tags

Recommended posts for you