Style

Jisoo Blackpink trở lại đầy ấn tượng trong bộ sưu tập Dior Fall 2021

Hình ảnh và phim của chiến dịch cũng có sự tham gia của Dior Vespa.

Tags

Recommended posts for you