Style

Kendall Jenner vs Kylie Jenner - Ai mặc đẹp hơn?

Không chỉ lên đồ để “flex” độ giàu có, cả Kendall và Kylie đều thể hiện tư duy thời trang "không phải dạng vừa đâu" qua những bản phối thường ngày! 

adult female person woman fashion face head portrait formal wear dress

Recommended posts for you