Style

Khi người mẫu plus size định hình lại góc nhìn của thời trang

Họ là những cá nhân đại diện và mở đường cho sự tích cực đối với góc nhìn đa dạng của cơ thể phụ nữ trong địa hạt thời trang và hơn thế nữa.

milan fashion dress adult female person woman evening dress formal wear long sleeve necklace

Recommended posts for you