Style

Garden of Gucci Love

Tiếp tục câu chuyện của các chòm sao, một bữa tiệc bất hòa mạch lạc, gắn kết giữa lịch sử và phép màu thời trang đã trở về trong hình ảnh đời thường của Gucci. 

Recommended posts for you