Style

Ningning (Aespa) trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu mới nhất của Versace

Ningning là nữ thần tượng K-pop đầu tiên được vinh danh là Đại sứ thương hiệu toàn cầu của Versace.

clothing coat jacket adult female person woman black hair hair face

Recommended posts for you