Style

Phải Xanh: Hệ thống xa xỉ tuần hoàn mang tên Valentino Vintage

Valentino Vintage không chi gợi nhắc về những thiết kế kinh điển của thương hiệu, mà còn bắc một chiếc cầu nối giữa quá khứ và tương lai.

Recommended posts for you