Style

PHẢI XANH: Malai – Chất liệu da thuần chay từ nước dừa

Mỗi khi nhắc đến da thuần chay, chúng ta đều ngạc nhiên xen lẫn thích thú về nguồn gốc cũng như cách xử lý loại chất liệu này. Và Malai – chất liệu da thuần chay mới được tạo nên từ nước dừa - lại là mảnh ghép nhỏ tiếp theo cần được khám phá.

wood person human lumber

Recommended posts for you